Beleid mbt Corona virus

In verband met het coronavirus hebben wij bij v.d. Weij Installatie diverse maatregelen getroffen.

Alle montage en projectmatige werkzaamheden gaan vooralsnog gewoon door.

Voor onze afdeling service en onderhoud geldt dat er geen onderhoud aan centrale verwarmingsketels en beveiliging installaties wordt uitgevoerd.

Storingen binnen en buiten onze normale werktijden

Neemt u binnen en buiten onze normale werktijden tijden contact met ons op, dan vragen wij u eerst hoeveel spoed de storing heeft. Wij hebben besloten om alleen in het geval van spoedeisende storingen binnen en buiten kantoortijden in actie te komen.

Wel nemen wij hierbij de volgende maatregelen:

  • Wij geven u geen hand.
  • Wanneer onze monteur ziet dat een klant ziekte verschijnselen vertoont, geeft hij aan dat wij een nieuwe afspraak zullen inplannen.
  • Onze monteur houdt tijdens zijn werkzaamheden minimaal 1,5 meter afstand.

Bent u ziek of wilt u om een andere reden uw afspraak verzetten? Neem contact met ons op via de e-mail: info@vdweijinstallatie.nl of telefonisch 0515-413985.

De service naar onze klanten willen wij wel zo lang mogelijk nakomen. Hieronder staan de maatregelen die binnen v.d. Weij Installatie van kracht zijn:

Algemeen

  • Medewerkers met ziekteverschijnselen blijven thuis.
  • Wij schudden even geen handen met klanten.
  • Hoesten en niezen doen we in de elleboog of wegwerp zakdoek.
  • Wij wassen vaker onze handen met water en zeep.
  • Indien onze werknemers kunnen thuiswerken, werken zij thuis.
  • Om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan volgen wij de richtlijnen van het RIVM.